ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ ЛИСТ від 24.12.2012 р. N 3546/0/141-12/К/17-1215

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 24.12.2012 р. N 3546/0/141-12/К/17-1215ДПСУ розглянула звернення щодо правомірності застосування нульової ставки ПДВ при постачанні бортового харчування на повітряні судна авіакомпаній-нерезидентів, що здійснюють міжнародні рейси, і повідомляє.

Згідно з пп. 195.1.1 ст. 195 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) за нульовою ставкою оподатковуються операції з вивезення товарів за межі митної території України, зокрема у митному режимі експорту. Товари вважаються вивезеними за межі митної території України, якщо таке вивезення підтверджене в порядку, визначеному КМУ, митною декларацією, оформленою відповідно до вимог Митного кодексу України.

На підставі норм Митного кодексу України від 13.03.2012 р. N 4495-VI з 01.06.2012 р. (далі – МКУ) постановою КМУ від 21.05.2012 р. N 450 затверджено Положення про митні декларації, пунктами 30 – 32 якого з метою підтвердження фактичного вивезення товарів за межі України визначено порядок оформлення митної декларації.

Водночас з викладеними вище нормами пп.”б” пп. 195.1.2 ст. 195 Кодексу встановлено нульову ставку ПДВ для заправки або забезпечення повітряних суден, що виконують міжнародні рейси для навігаційної діяльності чи перевезення пасажирів або вантажів за плату.

Відповідно до висновку Державіаслужби від 29.11.2005 р. N 1.16-8449, наданого на запит ДПАУ від 17.11.2005 р. N 13703/5/1516, операції з поставки для заправки або постачання повітряних суден, що виконують міжнародні рейси, включають усі поставки товарів і послуг, які комплексно необхідні для обслуговування повітряних суден, що виконують такі рейси.

Заправка та забезпечення повітряних суден, що виконують міжнародні рейси, здійснюється відповідно пально-мастильними матеріалами (далі – ПММ) та бортовим харчуванням, напоями; навігаційними послугами із забезпечення польоту українською територією, в тому числі транзитного польоту; навігаційними послугами, пов’язаними з посадкою-зльотом на аеродромах України; наземним обслуговуванням літаків; наданням послуг персоналу з обслуговування повітряних суден; послугами в українських аеропортах з обслуговування пасажирів міжнародних рейсів тощо. Таким чином, заправка та забезпечення повітряних суден, що виконують міжнародні рейси, включає поставку окремо товарів і послуг. У цьому випадку нормами Кодексу не передбачено обов’язковою умовою для застосування нульової ставки ПДВ оформлення митних декларацій при заправці ПММ та забезпеченні бортовим харчуванням і напоями літаків, що виконують міжнародні рейси.

Аналогічні норми діють згідно із п. 200.8 ст. 200 Кодексу, відповідно до яких для відшкодування від’ємного значення ПДВ вимагається подання до місцевого податкового органу оригіналу ВМД тільки при вивезенні товарів за межі митної території України. Щодо заправки та забезпечення літаків авіакомпаній-резидентів для виконання міжнародних рейсів відповідно ПММ та бортовим харчуванням і напоями такої вимоги не передбачено.

Відповідно до ст. 228, 229 МКУ Мінфін наказом від 30.05.2012 р. N 626 затвердив Порядок митного оформлення та контролю за переміщенням припасів, який зареєстровано в Мін’юсті України 19.06.2012 р. за N 999/21311 (далі – Порядок N 626). Згідно з п. 2.3 Порядку N 626 для пропуску припасів на транспортний засіб комерційного призначення посадовій особі митного органу агентом, тобто особою, яка здійснює постачання ПММ та інших припасів на транспортний засіб нерезидента (п. 1.2 Порядку N 626), подається товаросупровідний документ (рахунок або інший документ, що визначає вартість ПММ та інших припасів, а також містить інформацію про їх найменування та кількість). Посадова особа митного органу перевіряє надані документи, звіряє дані про ПММ та інші припаси (кількість, вартість, найменування тощо), що зазначені в поданих документах, з фактичними даними; за наявності встановлених МКУ підстав проводить їх митний огляд. Після завершення митного контролю ПММ та інших припасів посадова особа митного органу проставляє відбиток особистої номерної печатки на рахунку чи іншому документі, що визначає вартість ПММ та інших припасів, що є підставою для завантаження цих припасів на транспортний засіб комерційного призначення.

Таким чином, на підставі викладених норм податкового та митного законодавства операції з постачання припасів ПММ для заправки та забезпечення бортовим харчуванням і напоями повітряних суден резидентів, що виконують міжнародні рейси для навігаційної діяльності чи перевезення пасажирів або вантажів за плату, оподатковуються постачальником-агентом ПДВ за нульовою ставкою (включаючи відшкодування цього податку) за умови реєстрації фактично проведених міжнародних рейсів, підтверджених аеропортами України, наявності відповідних договорів та первинних документів (ордерів (вимог), реєстрів, карт, накладних), а також відбитка особистої номерної печатки посадової особи митного органу на рахунку чи іншому документі, який визначає вартість припасів, що є підставою для завантаження цих припасів на транспортний засіб резидентів для комерційного призначення.

Процедура оформлення товарів (припасів) для постачання літаків, експлуатантами яких є нерезиденти, регулюється ст. 229 МКУ та п. 2.1 і 2.5 Порядку N 626.

Заступник Голови
А. Ігнатов

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА у м. КИЄВІ ЛИСТ від 19.06.2013 р. № 1179/10/06-4-06

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА у м. КИЄВІ

ЛИСТ

від 19.06.2013 р. № 1179/10/06-4-06

Щодо обліку поворотної фінансової допомоги
(Витяг)
Відповідно до пп.14.1.257 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) сума процентів, умовно нарахованих на суму поворотної фінансової допомоги, що залишається неповерненою на кінець звітного періоду, у розмірі облікової ставки Національного банку України, розрахованої за кожний день фактичного використання такої поворотної фінансової допомоги, є безповоротною фінансовою допомогою.


Підпунктом 135.5.4 п.135.5 ПКУ передбачено, що інші доходи включають суми безповоротної фінансової допомоги, отриманої платником податку у звітному податковому періоді, крім випадків, коли операції з надання/отримання безповоротної фінансової допомоги проводяться між платником податку та його відокремленими підрозділами, які не мають статусу юридичної особи.

Згідно з п. 135.1 ст. 135 ПКУ до доходів, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування як доходи звітного періоду, включаються інші доходи, які визначаються відповідно до пункту 135.5 цієї статті.

Отже, сума поворотної фінансової допомоги, отримана платником податку від особи, що є платником податку на прибуток на загальних підставах, не включається до доходів, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування. У разі якщо платник податку не повертає суму отриманої поворотної фінансової допомоги на кінець звітного періоду особі, що є платником податку на прибуток підприємств на загальних підставах, до доходів звітного періоду, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування, включається сума процентів, умовно нарахованих на суму поворотної фінансової допомоги, що залишається не поверненою на кінець такого звітного періоду. Умовні проценти розраховуються відповідно до пп. 14.1.257 п. 14.1 ст. 14 ПКУ.

Відповідно до пп. 135.5.5 п. 135.5 ст. 135 ПКУ до інших доходів включаються суми поворотної фінансової допомоги, отриманої платником податку у звітному податковому періоді, що залишаються не поверненими на кінець такого звітного періоду, від осіб, які не є платниками податку на прибуток (у тому числі нерезидентів), або осіб, які згідно з цим Кодексом мають пільги щодо його сплати, в тому числі право застосовувати ставки податку нижчі, ніж встановлено п.151.1 ст. 151 ПКУ.

Згідно із ст. 33 ПКУ податковим періодом визначається встановлений цим Кодексом період часу, з урахуванням якого відбувається обчислення та сплата окремих видів податків та зборів.

Базовий податковий (звітний) період – період, за який платник податків зобов’язаний здійснювати розрахунки податків, подавати податкові декларації (звіти, розрахунки) та сплачувати до бюджету суми податків та зборів, крім випадків, передбачених цим Кодексом, коли контролюючий орган зобов’язаний самостійно визначити суму податкового зобов’язання платника податку.

Пунктом 152.9 ст. 152 ПКУ установлено, що базовим податковим (звітним) періодом для цілей ІІІ розділу ПКУ є календарний квартал.

При цьому податковий облік ведеться в загальному порядку, встановленому ПКУ.

Враховуючи вищезазначене, платник податку на прибуток на кінець календарного кварталу має здійснювати, як розрахунок умовного нарахування процентів поворотної фінансової допомоги, так і включення до складу своїх доходів неповернуту фінансову допомогу від платника податку.

Одночасно зауважимо, що роз’яснення щодо не змінності розрахунку умовного нарахування процентів поворотної фінансової допомоги у 2013 році розміщено у журналі «Вісник податкової служби України», березень 2013., №10 (726), с.7.

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА у м. КИЄВІ ЛИСТ

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА у м. КИЄВІ

ЛИСТ

від 06.06.2013 р. № 805/10/06-4-06


Про податок на нерухоме майно


Головне управління Міндоходів у м. Києві на виконання доручення Міністерства доходів і зборів України № 5270/7/99-99-17-04-17 від 27.05.2013 розглянуло ваш лист від 13.05.2013 № 156 та в межах своїх повноважень повідомляє.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, запроваджено ст.. 265иПодаткового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VІ із змінами та доповненнями (далі – ПКУ).

Відповідно до пп. 265.7.5. п. 265.7 ст. 265 ПКУ платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 1 лютого цього ж року подають органу державної податкової служби за місцезнаходженням об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової нерухомості декларація подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт.

База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи з житлової площі оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт (пп. 265.3.3 п. 265.3 ст. 265 ПКУ).

Згідно із п. 265.10 ст. 265 ПКУ юридичні особи сплачують податок авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

Пунктом 265.8 ст. 265 ПКУ визначено порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування податком, яким передбачено, що у разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника – починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

Форму податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 25.12.2012 № 1408 (далі – Декларація).

Норми ст. 50 ПКУ та форма Декларації передбачають, що платник податків має право подати уточнюючу податкову звітність.

Примітками 2 та 3 до Декларації передбачено заповнення уточнюючої Декларації при переході права власності на об’єкт житлової нерухомості протягом звітного року.

Відповідно до п. 4.10 Методичних рекомендацій щодо приймання та комп’ютерної обробки податкової звітності платників податків в органах ДПС України, затверджених наказом ДПС України від 14.06.2012 № 516, нова звітна декларація подається платником податків до граничного терміну подання податкової звітності.

Враховуючи зазначене вище, у разі, якщо юридичною особою подано звітну Декларацію, а перехід права власності на об’єкт оподаткування відбувся до 01 лютого. то така особа подає нову звітну декларацію до закінчення граничного терміну її подання.

Якщо перехід права власності на об’єкт оподаткування відбувся після 01 лютого, то такий платник податків має подати уточнюючу Декларацію протягом місяця з дня переходу права власності на такий об’єкт.

Аналогічне роз’яснення із даного питання розміщено на WEB-сайті Міндоходів України (www.minrd.gov.ua) у категорії «106.Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», під категорія: 106.08 порядок та строки сплати податку» сервісу «Єдина база податкових знань».


Заступник начальника Головного
Управління Міндоходів у м. Києві

О. В. Онищенко

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ ЛИСТ

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 09.04.2013 р. N 18.1-25/Т-26-13/26Державна служба статистики України розглянула запит щодо списання фактично витрачених пально-мастильних матеріалів і повідомляє.

Відповідно до Закону України від 05.07.2011 p. N 3565-VI “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення надмірного державного регулювання у сфері автомобільних перевезень” у текстах законів України “Про автомобільний транспорт”, “Про дорожній рух”, “Про міліцію” та Кодексу України про адміністративні правопорушення вилучено посилання на слова “дорожній лист” в усіх відмінках. Працівники міліції згідно з цим Законом мають право вимагати від водія лише посвідчення водія та реєстраційний документ на транспортний засіб.

Таким чином, підприємства, які експлуатують автотранспортні засоби, мають право не виписувати водіям подорожні листи. У разі потреби підприємства самостійно приймають рішення стосовно використання подорожніх листів у своїй господарській діяльності. Питання списання фактично витрачених пально-мастильних матеріалів під час експлуатації транспортних засобів на підставі тих чи інших первинних документів, у тому числі подорожніх листів, не належить до компетенції Державної служби статистики України.

Крім того, наказ Державного комітету статистики України від 17.02.98 р. N 74 “Про затвердження типової форми первинного обліку роботи службового легкового автомобіля та Інструкції про порядок її застосування” втратив чинність.


Заступник Голови
Н. Власенко

Графік подання статистичної звітності респондентами у липні 2013 року

Індекс Назва форми Куди подається
до 2 липня
1-торг (місячна) Звіт про товарооборот в органи статистики за місцезнаходженням
1-торг (нафтопродукти) (місячна) Про продаж світлих нафтопродуктів і газу в органи статистики за місцезнаходженням
4-МТП (місячна) Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти в органи статистики за місцем здійснення діяльності
37-сг (місячна) Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт в органи статистики за місцем здійснення діяльності
24-сг (місячна) Стан тваринництва в органи статистики за місцем здійснення діяльності
до 3 липня
1-опт (місячна) Звіт про обсяг оптового товарообороту в органи статистики за місцезнаходженням
25-вод (місячна) Звіт про роботу морського(річкового) порту (причалу) в органи статистики за місцезнаходженням
51-авто (місячна) Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом в органи статистики за місцезнаходженням
51-зал (місячна) Звіт про обсяги вантажних та пасажирських перевезень залізничним транспортом загального користування в органи статистики за місцезнаходженням
12-труб (місячна) Звіт про транспортування вантажів трубопроводами в органи статистики за місцезнаходженням
1-ціни (житло) (квартальна) Звіт про ціни на ринку житла в органи статистики за місцезнаходженням
до 4 липня
11-заг (квартальна) Надходження худоби та птиці на переробні підприємства в органи статистики за місцем здійснення діяльності
13-заг (квартальна) Надходження молока на переробні підприємства в органи статистики за місцем здійснення діяльності
1-зерно (місячна) Наявність і надходження зернових та олійних культур в органи статистики за місцем здійснення діяльності
1-П (місячна) Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами в органи статистики за місцем здійснення діяльності
до 5 липня
21-заг (місячна) Реалізація сільськогосподарської продукції в органи статистики за місцезнаходженням
51-вод (місячна) Звіт про продукцію морського (річкового) флоту, який знаходиться в експлуатації в органи статистики за місцезнаходженням
51-ЦА (місячна) Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства в органи статистики за місцезнаходженням
2-етр (місячна) Звіт про роботу міського електротранспорту в органи статистики за місцезнаходженням
1-кб (місячна) Звіт про виконання будівельних робіт в органи статистики за місцезнаходженням
1-субсидії (ЖКГ) (місячна) Про надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг в органи статистики за місцезнаходженням
1-субсидії (паливо) (місячна) Про надання населенню субсидій готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива в органи статистики за місцезнаходженням
12-зв’язок (місячна) Звіт про доходи від послуг зв’язку в органи статистики за місцезнаходженням
до 8 липня
1-ПВ (місячна) Звіт з праці в органи статистики за місцезнаходженням
1-ПВ (квартальна) Звіт з праці в органи статистики за місцезнаходженням
1-послуги (місячна) Звіт про обсяги реалізованих послуг в органи статистики за місцезнаходженням
10-ЗЕЗ (квартальна) Звіт про іноземні інвестиції в Україну в органи статистики за місцезнаходженням
13-ЗЕЗ (квартальна) Звіт про інвестиції з України в економіку країн світу в органи статистики за місцезнаходженням
до 10 липня
1-риба (місячна) Вилов риби, добування інших водних живих ресурсів в органи статистики за місцезнаходженням
1-буд (квартальна) Інформація про одержання дозвільного документа на виконання будівельних робіт в органи статистики за місцезнаходженням
2-буд (квартальна) Звіт про реалізацію дозвільного документа на виконання будівельних робіт в органи статистики за місцезнаходженням
9-ЗЕЗ (квартальна) Звіт про експорт (імпорт) послуг в органи статистики за місцезнаходженням
11-зв’язок (квартальна) Звіт про продукцію зв’язку в органи статистики за місцезнаходженням
13-зв’язок (квартальна) Звіт про наявність засобів зв’язку в органи статистики за місцезнаходженням
до 12 липня
1-ПЕ (місячна) Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної промисловості і розроблення кар’єрів, переробної промисловості, постачання електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря, водопостачання, каналізації, поводженню з відходами в органи статистики за місцезнаходження (місцем здійснення виробничої діяльності)
до 15 липня
1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії в органи статистики за місцезнаходженням
14-ЗЕЗ (квартальна) Звіт про придбання (продаж) товарів для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів і членів екіпажу в органи статистики за місцезнаходженням
до 19 липня
1-ціни (буд) (місячна) Звіт про ціни придбання матеріальних ресурсів у будівництві в органи статистики за місцезнаходженням
31-авто (квартальна) Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення в органи статистики за місцезнаходженням
до 22 липня
1-ціни (пром) (місячна) Звіт про ціни виробників промислової продукції в органи статистики за місцезнаходженням
до 23 липня
Ф.А (місячна) Про обсяги продажу сільгосппродуктів і худоби на міському ринку в органи статистики за місцезнаходженням
Ф.2 (місячна) Бланк щомісячної реєстрації цін на міському ринку в органи статистики за місцезнаходженням
до 25 липня
Додаток до ф.25-вод(піврічна) Звіт про обробку вантажів за номенклатурою у морських (річкових) портах (причалах) в органи статистики за місцезнаходженням
1-опт (квартальна) Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі в органи статистики за місцезнаходженням
1-біржа (квартальна) Звіт про діяльність біржі в органи статистики за місцезнаходженням
Ф.1-Б (квартальна) Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами в органи статистики за місцезнаходженням
Ф.1 Баланс на 31.06.2013 в органи статистики за місцезнаходженням
Ф.2 Звіт про фінансові результати в органи статистики за місцезнаходженням
ф.1-М Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва в органи статистики за місцезнаходженням
ф.2-М Звіт про фінансові результати в органи статистики за місцезнаходженням
ф.2-Б (квартальна) Звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів в органи статистики за місцезнаходженням
2-інвестиції (квартальна) Капітальні інвестиції в органи статистики за місцезнаходженням
31-вод (квартальна) Звіт про перевезення вантажів і пасажирів водним транспортом в органи статистики за місцезнаходженням
3-торг (квартальна) Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі та мережі ресторанного господарства в органи статистики за місцезнаходженням
2-ТП (повітря) (квартальна) Звіт про охорону атмосферного повітря в органи статистики за місцем здійснення економічної діяльності
3-лг (квартальна) Лісогосподарська діяльність в органи статистики за місцезнаходженням
1-наука (квартальна) Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт в органи статистики за місцезнаходженням